Voordelen voor Freelancers

Graag zetten wij voor u als freelancer nog even de voordelen van samenwerken met FREEQS op een rij:

FREEQS werkt op basis van een persoonlijke relatie.
We kennen graag de mens achter het cv. Hoe duidelijker het beeld is dat we van u hebben, hoe beter we kunnen vaststellen waarom juist u de man of vrouw bent voor de opdracht bij een opdrachtgever.
Het vastgestelde profiel, de werkomgeving en cultuur van de opdrachtgever, gematcht met uw cv en de informatie uit de persoonlijke kennismaking, maakt de kans op een succesvolle opdrachtinvulling vele malen groter. Dus geen database matching...

FREEQS biedt u de kans op onderscheid.
FREEQS en haar directe relaties werken al tientallen jaren met kandidaten die zich op enkele specifieke gebieden onderscheiden van de massa. Competenties als helicopterview, analytisch vermogen en het (kunnen) leggen van logische verbanden zijn in veel gevallen cruciaal voor een succesvolle en langdurige opdracht. Ook bij u maken wij graag zichtbaar welke competenties u onderscheiden van anderen.

FREEQS begeleidt u bij de uitvoering van de opdracht.
Regelmatig heeft FREEQS contact met u om te informeren hoe het gaat. Mochten zich problemen voordoen, dan staat u er niet alleen voor en zoeken we samen naar een oplossing.

FREEQS werkt op basis van no cure, no pay.
Inschrijving bij FREEQS is gratis en wij doen niet aan betaald lidmaatschap. FREEQS heeft eigen opdrachtgevers. Op basis van de door u opgegeven beschikbaarheidsdatum en het meest actuele cv zoekt FREEQS naar een passende opdracht voor u. FREEQS beseft dat geen opdracht geen inkomen betekent en dat zo'n situatie niet te lang mag duren.


FREEQS hanteert duidelijke afspraken.
Freelancers die via FREEQS worden ingezet weten waar ze aan toe zijn. Ook voor de opdrachtgever kent FREEQS geen geheimen. Onze contracten zijn voor alle betrokkenen duidelijk en eenduidig. Wij houden niet van kleine lettertjes. Daarbij maken we transparante tariefafspraken en hanteren wij marktconforme marges om uw en onze dienstverlening op orde en voor iedereen de kachel brandend te houden.

FREEQS betaalt snel uit.
Wij staan garant voor een vlotte betaling die los staat van het betalingsgedrag van onze opdrachtgever. Uiterlijk op de 1e dag van de nieuwe maand ontvangt FREEQS uw door de opdrachtgever ondertekende urenregistratie ten behoeve van de facturatie. Zodra uw factuur binnen is, vindt controle plaats aan de hand van de door u ingevulde urenregistratie. Bij een soepele afhandeling is uw declaratie binnen tien werkdagen verwerkt en uitbetaald!

FREEQS helpt.
FREEQS is een organisatie met ervaren medewerkers en een goed netwerk. Mocht u vragen hebben, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een VAR, of u zit met een juridisch/fiscaal vraagstuk, dan kunt u terecht bij FREEQS en haar netwerk voor adequate ondersteuning.

FREEQS ondersteunt bij groei in kennis, kunde en vaardigheden.
U staat er niet alleen voor en het gaat FREEQS niet alleen om die specifieke opdracht. FREEQS streeft naar een langdurige relatie met haar freelancers omdat het nu eenmaal gemakkelijker is om bekenden te matchen met de aanvragen die bij FREEQS zijn uitgezet. Daarbij zoeken we naar juist voldoende uitdaging, zodat we de lat steeds iets hoger kunnen leggen en u tot steeds betere prestaties komt. Dat leidt tot tevreden opdrachtgevers, opdrachten met opnieuw meer uitdaging en ook dito tarieven.

Bij dit alles biedt FREEQS haar actieve freelancers toegang tot een ruim aanbod van CBTs. U kunt uzelf trainen in de avonduren. Voor alle duidelijkheid: examenkosten vergoeden wij niet; u bent en blijft als zelfstandig ondernemer zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke en professionele groei.

Kortom
FREEQS is voor freelancers interessant om haar visie, aanpak en onderscheidend vermogen. Opdrachtgevers die op zoek zijn naar kwaliteit (her)kennen dat en komen regelmatig terecht bij FREEQS met opdrachten die voor onze freelancers vaak weer koren op de molen zijn.
Spreekt bovenstaande u aan en heeft u een positief zelfbeeld, dan moedigt FREEQS u aan om contact op te nemen.