Freelancers

De freelancers van FREEQS onderscheiden zich door vakmanschap, professionaliteit en productiviteit. Dit vertaalt zich direct naar een marktconform tarief in relatie tot de kwaliteit van onze freelancers. En omdat FREEQS altijd vanuit een profiel zoekt, in plaats van alleen matching met kandidaten zoals detacheerders, bemiddelingsburo's en database matchers doen, is de fit van FREEQS opdrachtgevers met FREEQS freelancers intrinsiek beter. Onze freelancer krijgt zo de gewenste opdracht.

Vaak is de eerste stap naar het ondernemersschap van een freelancer voortgekomen uit een (loon)dienstverband. Door het besef en het vertrouwen dat de eigen kwaliteit beter dan gemiddeld is, de inzet voor een opdracht navenant en de beloning in (loon)dienstverband achter blijft, zijn de betere professionals voor zichzelf begonnen. Van belang is dan een bedrijf dat opdrachten biedt waarbij de kwaliteit doorslaggevend is en de beloning overeenkomstig de kwaliteit.

Om die kwaliteit te garanderen worden freelancers door ons altijd uitgenodigd om persoonlijk kennis te maken. Een kennismaking die ook ten doel heeft om karakter, persoonlijkheid en interesses van de freelancer te leren kennen. Daarna volgt een uitgebreide selectie. Een selectie die breed en diepgaand is. Afhankelijk van klant en opdracht worden de selectiecriteria aangepast, maar altijd op een zeer hoog niveau gehouden. En doordat wij een zeer goed passende fit tussen freelancer en opdracht weten te realiseren, is de freelancer ook in staat om uit te blinken. 

FREEQS gaat altijd uit van het tarief dat de geselecteerde freelancer wil ontvangen. Hierbij maken we gebruik van onze deskundigheid om te beoordelen of dit tarief in evenwicht is met de kwaliteit. Vervolgens kijken wij in de context van de opdracht, klant, markt en de toegevoegde waarde van de freelancer welk tarief daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Wanneer een freelancer door FREEQS is geselecteerd, zegt dat opdrachtgevers genoeg. De FREEQS-collega's in het verleden hebben topprestaties geleverd, waardoor de klanten de goede tarieven gerechtvaardigd vinden. En zo werkt u als FREEQS freelancer mee aan een topprestatie waardoor in de toekomst ook weer een faire beloning is af te spreken voor nieuwe opdrachten.

Tariefafspraken worden altijd aan het begin en voor de gehele duur van de opdracht gemaakt. Indien de opdrachtgever heeft aangegeven tussentijds met tariefsaanpassingen te werken, wordt dit vooraf met de freelancer besproken. Voor de freelancer is geheel inzichtelijk hoe het tarief is opgebouwd.

Geselecteerde freelancers worden toegelaten tot het "warme" netwerk van FREEQS. Vanaf dat moment wordt u meegenomen in het matchen naar een passende opdracht met bijbehorende tarieven. En kunt u in contact komen met  "collega's" tijdens een van onze informele borrels. Tevens introduceren FREEQS freelancers regelmatig collega topfreelancers, waardoor het netwerk ook op deze wijze groeit.

De beste prestaties lever je vaak niet alleen, maar samen. Er is FREEQS alles aan gelegen dat u een topprestatie levert. Dit schept een band. Dit betekent dat freelancers in opdrachten van FREEQS, ondanks hun zelfstandigheid en ondernemerschap, kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding van FREEQS. FREEQS beschikt over meer dan 3000 computerbased trainingen. Loopt de samenwerking met de opdrachtgever niet goed dan intervenieert FREEQS. Is er behoefte aan coaching, begeleiding of wenst u een second opinion, dan regelt FREEQS dat. Alles staat tot uw dienst om ervoor te zorgen dat de opdracht vlekkeloos verloopt.

En aangezien u uw opdracht uitvoert namens FREEQS, zorgen wij ook voor een zeer snelle betaling ... sneller dan dat de opdrachtgever FREEQS betaalt. Een FREEQS freelancer zijn, heeft zo zijn voordelen.